Wednesday, May 27, 2015

SR EN ISO 9001:2008 - GRAPHIS ADVERTISING

SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calității - GRAPHIS ADVERTISING

Cerințele pentru sistemele de management al calității sunt specificate în standardul SR EN ISO 9001:2008. Aceste cerințe sunt generale și aplicabile organizațiilor din orice sector industrial sau economic, însă nu sunt cerințe pentru produse. Pentru realizarea produselor, cerințele pot fi specificate de clienți, de organizație ca anticipare a cerințelor clienților sau prin reglementări. Standardul SR EN ISO 9001 propune un model al SMC bazat pe procese, care stă la baza versiunii 2000 a standardelor din familia ISO 9000. Acest model include patru grupe de procese manageriale : responsabilitatea managementului de la nivelul cel mai înalt, managementul resurselor, procese de realizare a produsului, procese de măsurare,analiză și îmbunătățire (pag.8 din standard). Pentru servicii profesionale și profesii medicale, managementul calității se bazează pe coduri deontologice specifice.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...